Rekrutacja

  wzór podania pobierz (wersja MSWord) pobierz (wersja Acrobat Reader)

 

   karta zgłoszenia do świetlicy pobierz


Informacja dotycząca przyjęć do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

  • maksymalna ilość miejsc w świetlicy to 110 osób.
  • pierwszeństwo na przyjęcie ma dziecko z klasy I i II.
  • warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest pełnowymiarowe zatrudnienie obojga rodziców, potwierdzone pieczątką oraz zaświadczeniem z miejsca pracy.
  • zapisy dokonywane są od dnia 06 marca do 31 maja 2019 roku.
  • o przyjęciu decyduje również data wpłynięcia zgłoszenia.
  • karty zgłoszeń można pobrać i złożyć bezpośrednio w świetlicy.
  • karty zgłoszeń należy składać obowiązkowo w każdym roku szkolnym.