Nauczyciele

Dyrektor szkoły mgr Bogdan Mikulski

Wicedyrektor szkoły mgr Stefania Tur, mgr Małgorzata Szałkowska

Przedmiot

 Nauczyciel Wychowawstwo

 edukacja wczesnoszkolna

 

 
mgr Beata Połońska Ia
mgr Ewa Rogowska Ib
mgr Alicja Kołtko Ic
mgr Kazimiera Lubieniecka Id
mgr Paulina Jacków Ie
mgr Alicja Szymańska IIa
mgr Małgorzata Maciejewska IIb
mgr Danuta Kaźmierczak IIc
mgr Jolanta Kwocz IId
mgr Barbara Stempkowska IIIa
mgr Marzenna Zielińska IIIb
 
religia mgr Ewa Kawalec -----
ks. Szymon Kluj -----
mgr Beata Sasin -----
Zofia Weres -----
mgr Halina Wróbel -----
   
język polski mgr Monika Antonowicz VId
mgr Maria Apolinarska IVa
mgr Agnieszka Dębska Ve
mgr Violetta Matych Vg
mgr Robert Nowaliński IVf
mgr Daria Stachowicz VIId
mgr Renata Szulc Vf
mgr Maria Waligóra -----
   
język angielski mgr Marta Augustyniak -----
mgr Agnieszka Bączykowska -----
mgr Małgorzata Graczyk -----
mgr Magdalena Kosiak  
mgr Agnieszka Kościelniak VIIIc
mgr Angelina Mackiewicz -----
mgr Joanna Szostak VIIc
   
     
język niemiecki mgr Anna Barańczak -----
mgr Agnieszka Bączykowska -----
mgr Sylwia Samson -----
     
muzyka mgr Artur Niemiec VIc
mgr Magdalena Rozynek-Siring -----
     

 plastyka
mgr Małgorzata Oleksiak VIIIa
     
historia mgr Małgorzata Osińska IVg
mgr Władysława Rewus -----
mgr Dariusz Wujczak VIb
mgr Leszek Śmiglewski -----
     
fizyka mgr Agnieszka Racino -----
     

 chemia
mgr Małgorzata Skrypak -----
     
przyroda mgr Mirosława Ilnicka VIIa
mgr Alina Guzikowska  
     
biologia mgr Anna Bereżańska Va
mgr Mariola Lech -----
     
geografia mgr Alina Guzikowska IVb
mgr Beata Kotecka  
mgr Małgorzata Rokosz  
     
 matematyka  mgr Barbara Bohonos -----
mgr Kalina Dobrowolska Vb
mgr Beata Korpan  
mgr Jowita Godziewska VIIIb
mgr Renata Gorockiewicz VIa
mgr Janina Molas Vd
mgr Małgorzata Pośpiech  
   
informatyka/zajęcia komputerowe mgr Joanna Czyżowicz VIIb
mgr Elżbieta Matych IVc
mgr Teresa Szymoniak -----
   


technika/zajęcia techniczne
mgr Joanna Czyżowicz -----
mgr Teresa Myszko Vc
mgr Małgorzata Oleksiak -----
mgr Teresa Szymoniak IVe
   
wychowanie fizyczne mgr Anna Bereżańska  
mgr Andrzej Bączykowski           -----
mgr Grzegorz Cegiełka VIIId
mgr Anna Nowicka Vh
mgr Rafał Snoch -----
mgr Edward Szwec -----
mgr Jarosław Sznajder -----
mgr Małgorzata Wierzbicka -----
   
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Andrzej Krzyśko -----
     
  świetlica
mgr Beata Kotecka
-----
mgr Teresa Myszko -----
   
     
biblioteka szkolna mgr Jolanta Liniart -----
mgr Grażyna Zaworonko -----
     

pedagog szkolny

mgr Marta Gruntkowska
mgr Iwona Jakubowska
 -----
 zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mgr Małgorzata Sądowska