dokumenty szkoły

 

   Statut szkoły pobierz


   Szkolny program wychowawczy pobierz


   Plan promocji zdrowia pobierz
 

   Karta zgłoszenia do świetlicy pobierz


Plan lekcji

     klasy 1 pobierz (wersja MSWord) pobierz (wersja Acrobat Reader)

    
     klasy 2 pobierz (wersja MSWord) pobierz (wersja Acrobat Reader)
 

     klasy 3 pobierz (wersja MSWord) pobierz (wersja Acrobat Reader)


     klasy 4 pobierz (wersja MSWord) pobierz (wersja Acrobat Reader)
 

     klasy 5 pobierz (wersja MSWord) pobierz (wersja Acrobat Reader)
 

     klasy 6 pobierz (wersja MSWord) pobierz (wersja Acrobat Reader)


     klasy 7
pobierz (wersja MSWord) pobierz (wersja Acrobat Reader)


     klasy 8 pobierz (wersja MSWord) pobierz (wersja Acrobat Reader)

 

Ubezpieczenie uczniów

Ubezpiecznie uczniów

Informacja o produkcie ubezpieczeniowym
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Złoszenie szkody z ubezpieczenia EDU PLUS
Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS