kalendarz roku szkolnego

Terminy spotkań z rodzicami:

 11 września 2019 r.  zebranie z rodzicami
2 października 2019 r. konsultacje
6 listopada 2019 r. zebranie z rodzicami
4 grudnia 2019 r. konsultacje
15 stycznia 2020 r. zebranie z rodzicami
4 marca 2020 r. konsultacje
8 kwietnia 2020 r. zebranie z rodzicami
6 maja 2020 r. konsultacje
10 czerwca 2020 r. zebranie z rodzicami

 


 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30-31 października 2019 r., 02-03 stycznia 2020 r., 21-23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty), 12 czerwca 2020 r.

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r.
Ślubowanie klas pierwszych 10 października 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2019 r.
Zakończenie pierwszego semestru 31 stycznia 2020 r.
Ferie zimowe 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.
Egzamin ósmoklasisty 21 - 23 kwietnia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

9 - 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.