kalendarz roku szkolnego

Dni otwarte

W pierwszym półroczu spotkania dla rodziców uczniów klas I-III odbywają się w godzinach 17.00-17.30,
natomiast spotkania dla rodziców uczniów klas IV-VII  w godzinach 17.30-18.00

Terminy spotkań:

6 września 2017 r.  zebranie z rodzicami
4 października 2017 r. dzień otwarty szkoły
8 listopada 2017 r. zebranie z rodzicami
6 grudnia 2017 r. dzień otwarty szkoły
10 stycznia 2018 r. zebranie z rodzicami
31 stycznia 2018 r. zebranie z rodzicami
7 marca 2018 r. dzień otwarty szkoły
11 kwietnia 2018 r. zebranie z rodzicami
29 maja 2018 r. dzień otwarty szkoły
6 czerwca 2018 r. zebranie z rodzicami

 


 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r.
Ślubowanie klas pierwszych 10 października 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
Zakończenie pierwszego semestru 31 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe 12 lutego - 25 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.