kalendarz roku szkolnego

Dni otwarte

W pierwszym półroczu spotkania dla rodziców uczniów klas I-III odbywają się o godzinie 16.30
natomiast spotkania dla rodziców uczniów klas IV-VII  o godzinie 17.15

Terminy spotkań:

 5 września 2018 r.  zebranie z rodzicami
7 listopada 2018 r. zebranie z rodzicami
9 stycznia 2019 r. zebranie z rodzicami
3 kwietnia 2019 r. zebranie z rodzicami
29 maja 2019 r. zebranie z rodzicami

 


 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 


Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
Ślubowanie klas pierwszych 12 października 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
Zakończenie pierwszego semestru  
Ferie zimowe 14 - 27 stycznia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie 21 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.