Egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 - pobierz

  informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2018/19 - pobierz


  prezentacja język obcy pobierz


  prezentacja język polski pobierz


  prezentacja matematyka pobierz
 

  list Minister Edukacji do Rodziców pobierz


  ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020 pobierz


  informacja dotycząca organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 otwórz