Nauczyciele

Dyrektor szkoły mgr Bogdan Mikulski

Wicedyrektor szkoły  mgr Stefania Tur, mgr Danuta Wietrzyńska

Przedmiot

 Nauczyciel Wychowawstwo

 edukacja wczesnoszkolna

 

 
mgr Alicja Szymańska Ia
mgr Małgorzata Maciejewska Ib
mgr Danuta Kaźmierczak Ic
mgr Jolanta Kwocz Id
mgr Barbara Stempkowska IIa
mgr Marzenna Zielińska IIb
mgr Kazimiera Lubieniecka IIIa
mgr Alina Guzikowska IIIb
mgr Patrycja Małgorzewicz IIIc
mgr Paulina Jacków IIId
mgr Ewa Rogowska IIIe
mgr Beata Połońska IIIf
mgr Alicja Kołtko IIIg
   
religia mgr Ewa Kawalec -----
ks. Mariusz Mazurkiewicz -----
Zofia Weres -----
mgr Halina Wróbel -----
   
język polski mgr Monika Antonowicz Vd
mgr Agnieszka Dębska IVe
mgr Violetta Matych IVg
mgr Daria Stachowicz VId
mgr Renata Szulc IVf
   
język angielski mgr Marta Augustyniak  
mgr Agnieszka Bączykowska -----
mgr Agnieszka Kościelniak VIIc
mgr Angelina Mackiewicz  
mgr Joanna Szostak  
   
     
język niemiecki mgr Anna Barańczak  
mgr Agnieszka Bączykowska -----
     
muzyka mgr Artur Niemiec -----
mgr Magdalena Rozynek-Siring -----
     
plastyka mgr Małgorzata Oleksiak VIIa
     
historia mgr Dariusz Wujczak Vb
  mgr Leszek Śmiglewski -----
     
przyroda mgr Maria Frąckowiak Vc
mgr Mirosława Ilnicka VIa
   
biologia mgr Anna Bereżańska IVa
mgr Mariola Lech -----
     
 matematyka  mgr Kalina Dobrowolska IVb
mgr Jowita Godziewska VIIb
mgr Renata Gorockiewicz Va
mgr Małgorzata Pośpiech IVd
   
informatyka/zajęcia komputerowe mgr Joanna Czyżowicz VIb
mgr Elżbieta Matych -----
   
technika/zajęcia techniczne mgr Joanna Czyżowicz  
mgr Teresa Myszko IVc
mgr Małgorzata Oleksiak  
mgr Teresa Szymoniak  
   
wychowanie fizyczne mgr Anna Bereżańska  
mgr Andrzej Bączykowski           -----
mgr Grzegorz Cegiełka VIId
mgr Anna Nowicka IVh
mgr Rafał Snoch -----
   
   
  świetlica
mgr Beata Kotecka
 
mgr Teresa Myszko  
   
biblioteka szkolna mgr Jolanta Liniart  
     

pedagog szkolny

mgr Marta Gruntkowska
mgr Iwona Jakubowska