Nauczyciele

Dyrektor szkoły mgr Bogdan Mikulski

Wicedyrektor szkoły  mgr Stefania Tur, mgr Danuta Wietrzyńska

Przedmiot

 Nauczyciel Wychowawstwo

 edukacja wczesnoszkolna

 

 
mgr Beata Połońska Ia
mgr Ewa Rogowska Ib
mgr Alicja Kołtko Ic
mgr Kazimiera Lubieniecka Id
mgr Paulina Jacków Ie
mgr Alicja Szymańska IIa
mgr Małgorzata Maciejewska IIb
mgr Danuta Kaźmierczak IIc
mgr Jolanta Kwocz IId
mgr Barbara Stempkowska IIIa
mgr Marzenna Zielińska IIIb
   
religia mgr Ewa Kawalec -----
  -----
Zofia Weres -----
mgr Halina Wróbel -----
   
język polski mgr Monika Antonowicz VId
mgr Agnieszka Dębska Ve
mgr Violetta Matych Vg
mgr Daria Stachowicz VIId
mgr Renata Szulc Vf
   
język angielski mgr Marta Augustyniak  
mgr Agnieszka Bączykowska -----
mgr Agnieszka Kościelniak VIIIc
mgr Angelina Mackiewicz  
mgr Joanna Szostak VIIc
   
     
język niemiecki mgr Anna Barańczak  
mgr Agnieszka Bączykowska -----
  mgr Sylwia Samson -----
     
muzyka mgr Artur Niemiec VIc
mgr Magdalena Rozynek-Siring -----
     
plastyka mgr Małgorzata Oleksiak VIIIa
     
historia mgr Dariusz Wujczak VIb
  mgr Leszek Śmiglewski -----
     
przyroda mgr Maria Frąckowiak  
mgr Mirosława Ilnicka VIIa
   
biologia mgr Anna Bereżańska Va
mgr Mariola Lech -----
     
 matematyka  mgr Kalina Dobrowolska Vb
mgr Jowita Godziewska VIIIb
mgr Renata Gorockiewicz VIa
mgr Janina Molas Vd
   
informatyka/zajęcia komputerowe mgr Joanna Czyżowicz VIIb
mgr Elżbieta Matych IVc
   
technika/zajęcia techniczne mgr Joanna Czyżowicz  
mgr Teresa Myszko Vc
mgr Małgorzata Oleksiak  
mgr Teresa Szymoniak  
   
wychowanie fizyczne mgr Anna Bereżańska  
mgr Andrzej Bączykowski           -----
mgr Grzegorz Cegiełka VIIId
mgr Anna Nowicka Vh
mgr Rafał Snoch -----
   
   
  świetlica
mgr Beata Kotecka
 
mgr Teresa Myszko  
   
biblioteka szkolna mgr Jolanta Liniart  
     

pedagog szkolny

mgr Marta Gruntkowska
mgr Iwona Jakubowska